PLAZMOL SERİYASI

● Karboksilat əsaslı qatqı paketindən istifadə olunmaqla OAT (Organic Acid Technology) texnologiyası ilə hazırlanmlşdır; 

● Tərkibində amin, fosfat, silikat yoxdur; 

● Bütün növ müasir daxili yanma mühərriklərində istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur; 

● Soyutma sistemini korroziyadan, həddən ziyadə qızmadan etibarlı şəkildə qoruyur və çöküntülərin yaranmasını qarşısını alır; 

● Köpükkəsici qatqı sayəsində hava tıxaclarinin yaranması əngəllənir; 

● Ərp və çöküntü əmələ gəlməsinin qarşısını alır; 

● Rezin boruların şişib kövrəlməsinə səbəb olmur; 

● Yağlayıcı xüsusiyyətə malikdir. 

 

QOST: 28084-89 

Təminatlı yürüş  məsafəsi: 250 000km

İstifadə intervalı: t, -65°С; +117°С 

Tərkibi: Etilenqlikol, yumşaldılmış su, funksional qatqı paketi, piqment.  

Buraxılış forması: 1, 5, 20 kg

 

Fiziki-kimyəvi xassələri: 

Rəngi: Yaşıl, mavi, qırmızı 

Sıxlığı: 1.1 g/cm3, t=20°С 

Donma temperaturu: -65°С 

Qələvilik: 15.5 sm3pH: 8.0

 
STORM SERİYASI
 

QOST: 28084-89 

Yürüş məsafəsi: 200 000km

İstifadə intervalı: t, -40°С; +115°С 

Tərkibi: Etilenqlikol, yumşaldılmış su, funksional qatqı paketi, piqment.  

Buraxılış forması: 1, 5, 20 kg

● Daxili yanma mühərriklərinin soyudulması və istilik mübadiləsi aqreqatlarında işçi maye qismində istifadə olunmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur; 

● Ərp və çöküntü əmələ gəlməsinin qarşısını alır; 

● Soyutma sisteminin alüminium və digər metallardan ibarət olan hissələrini korroziyadan etibarlı şəkildə qoruyur; 

● Rezin boruların şişib kövrəlməsinə səbəb olmur.

 

Fiziki-kimyəvi xassələri: 

Rəngi: Yaşıl, mavi, qırmızı 

Sıxlığı: 1.085 g/cm3, t=20°С 

Donma temperaturu: -40°С 

Qələvilik: 15.7 sm3 

pH: 7.9

 
FROST SERİYASI
 

QOST: 28084-89 

Yürüş məsafəsi: 200 000km

İstifadə intervalı: t, -40°С; +115°С 

Tərkibi: Etilenqlikol, yumşaldılmış su, funksional qatqı paketi, piqment.   

Buraxılış forması: 1, 5, 20 kg  

FROST seriyalı antifrizlər: 

● Daxili yanma mühərriklərinin soyudulması və istilik mübadiləsi aqreqatlarında işçi maye qismində istifadə olunmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur; 

● Ərp və çöküntü əmələ gəlməsinin qarşısını alır;

● Soyutma sisteminin alüminium və digər metallardan ibarət olan hissələrini korroziyadan etibarlı şəkildə qoruyur; 

● Mühərriki qızmaqdan müdafiə edir; 

● Yağlayıcı xüsusiyyətə malikdir; 

● Rezin boruların şişib kövrəlməsinə səbəb olmur.

 

Fiziki-kimyəvi xassələri: 

Rəngi: Yaşıl, mavi, qırmızı, sarı 

Sıxlığı: 1.085 g/cm3, t=20°С 

Donma temperaturu: -40°С 

Qələvilik: 15.7 sm3 

pH: 7.9

 
POLUS SERİYASI
 

QOST: 28084-89

Yürüş məsafəsi: 150 000km

İstifadə intervalı: t, -40°С; +115°С 

Tərkibi: Etilenqlikol, yumşaldılmış su, funksional qatqı paketi, piqment. 

Buraxılış forması: 1, 5, 20, 200, 1000 kg 

● Daxili yanma mühərriklərinin soyudulması və istilik mübadiləsi aqreqatlarında işçi maye qismində istifadə olunmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur; 

● Soyutma sisteminin alüminium və digər metallardan ibarət olan hissələrini korroziyadan etibarlı şəkildə qoruyur; 

● Rezin boruların şişib kövrəlməsinə səbəb olmur; 

● Soyutma sisteminin resursunu artırır.

 

Fiziki-kimyəvi xassələri: 

Rəngi: Yaşıl, mavi, qırmızı 

Sıxlığı: 1.085 g/cm3, t=20°С 

Donma temperaturu: -40°С 

Qələvilik: 15.7 sm3 

pH: 7.9