Qablaşma: 750ml, 5L

››  Kataloq  ›  Professional klining  ›  Döşəmə təmizləyiciləri  ›  Proline Optima

PROLİNE Optima

Universal yuyucu vasitə (köpüklü)

 

Üstünlükləri:

●Keramik plitə, plastik, mərmər, qranit, süni daş, beton, linoleum, ağac, parket, laminat və sair müxtəlif növ bərk səthlərin təmizlənməsi ücün nəzərdə tutulmuşdur. 

 ●Atmosfer və torpaq cirklənmələri, orqanik mənşəli cirklənmələrin, heyvan və bitki yağlarının təmizlənməsində istifadə olunur 

●Gündəlik təmizləmə işlərinə uyğundur 

●Özündən sonra ləkə və iz buraxmır 

●Qoxuları aradan qaldırır

 

İstifadə qaydaları:

Gündəlik təmizləmə: konsentrasiya 1:50-1:200 (5-20qr/l). Əsaslı təmizləmə: konsentrasiya 1:10-1:20 (50-100qr/l). Cirklənmənin dərəcəsidən asılı olaraq konsentrasiya dəyişir

Xassələri:

Tərkibi: Distillə olunmuş su, anion SAM (> 5%, <15%), qeyri-ion SAM (<5%), komplekson, ətir, piqment. 

Saxlama şərtləri: -30˚С ; +30˚С temperaturda orijinal qablaşma saxlanılmalıdır. Donmasına yol verilir. Dondugu halda otaq temperaturuna qədər isidilib qarışdırılmalıdır. Saxlama müddəti: 2 il

 

Tövsiyyələr: 

Bu vasitə ilə döşəmələrin avtomatik maşınla yuyulması məsləhət görülmür. 

Qida və qida emalı müəssisələrində, o cümlədən süd, ət, balıq emalı, alkoqolsuz və zəif alkoqollu ickilerin istehsalı və başqa muəssisələrdə, habelə , ictimai iaşə, ümumtəhsil və elmi, inzibati qurumlarda, yaşayış-kommunal, məktəb və məktəbəqədər uşaq müəssisələrində, tibbi-profilaktik və sanator-kurort, ticarət və biznes mərkəzlərində, otel komplekslərində, istehsal və anbar yerlərində və məişətdə istifadəsi tövsiyə olunur. Təmizləmə zamanı fərdi müdafiə vasitələrindən istifadə edilməlidir. Dəri və ya selikli qişaya düşdükdə çoxlu miqdarda axar su ilə yuyulmalıdır. Zərurət olarsa həkimə müraciət edilməlidir.  Uşaqlardan uzaq tutulmalıdır.