Qablaşma: 750ml, 5L

››  Kataloq  ›  Professional klining  ›  Səth təmizləyiciləri  ›  Proline Nimbus

PROLİNE Nimbus

Xrustal və şüşə çilçıraqlar üçün təmizləyici vasitə 
 
Özəllikləri:
🔹 Xrustal və şüşə çilçıraqları sökülməyə ehtiyac olmadan yumağa və qurutmağa imkan verir 
🔹 Antistatik effekt verir, bu da gələcəkdə tozun daha az qonmasına səbəb olur  
🔹 Çoxüzlü və mürəkkəb səthləri təmizləyir 
🔹 Qurulamaq tələb olunmur 
🔹 Səthə təmizlik və parlaqlıq verir, yüksək antibakterial xassəyə malikdir 
🔹 Vasitə tam bioloji parçalanir, ekoloji cəhətdən təhlükəsizdir.
 

İstifadə qaydaları:

Vasitə istifadəyə hazırdır. 
Çilçıraq öncə elektrik cərəyanından ayrılmalıdır. Döşəmə üzərinə axan damcılarin qarşısını almaq üçün çilçırağın altına örtük qoyulmalıdır. 

Sprey vasitəsilə məhlul bolluca püskürdülür. 

Kirin axıb tökülməsi və çilçırağın quruması gözlənilir. 

Tam quruyana qədər cərəyana qoşmaq olmaz. 

Xüsusiyyətləri:
Tərkibi: distillə olunmuş su, antistatik qatqı, qeyri-ion SAM (<5%), orqanik həlledici, komplekson.
Saxlama şərtləri: -10˚С; +25˚С temperatur intervalında orijinal qablaşmada saxlanılmalıdır. 
Saxlama müddəti: 3 il
 

Fiziki-kimyəvi xassələri: 

● Xarakterik ətirli, şəffaf maye; 

● рН – 9; 

● Sıxlığı: 0,915-0,925 g/sm3 (20˚С);

 

Tövsiyələr:

Qida və qida emalı müəssisələrində, o cümlədən süd, ət, balıq emalı, alkoqolsuz və zəif alkoqollu ickilerin istehsalı və başqa muəssisələrdə, habelə , ictimai iaşə, ümumtəhsil və elmi, inzibati qurumlarda, yaşayış-kommunal, məktəb və məktəbəqədər uşaq müəssisələrində, tibbi-profilaktik və sanator-kurort, ticarət və biznes mərkəzlərində, otel komplekslərində, istehsal və anbar yerlərində və məişətdə istifadəsi tövsiyə olunur. Təmizləmə zamanı fərdi müdafiə vasitələrindən istifadə edilməlidir. Dəri və ya selikli qişaya düşdükdə çoxlu miqdarda axar su ilə yuyulmalıdır. Zərurət olarsa həkimə müraciət edilməlidir. Uşaqlardan uzaq tutulmalıdır.