Назад к списку

USTALARIN əlləri üçün TƏMİZLƏYİCİ PASTA!

USTALARIN əlləri üçün TƏMİZLƏYİCİ PASTA!

Ustala əllərinin dərisini neft məhsulları, his, toz çirklənmələri və digər zərərli maddələrdən qorumaq üçün effektiv vasitə.

Özəllikləri və üstünlükləri:

* Əllərin dərisini zərərli maddələrdən qoruyur;

* Neft məh


sulları, sürtgü materialları, qətran, qurum, his və toz çirklənmələrini maksimal effektivliklə təmizləyir;

* Tərkibində əllərin dərisini yumşaldan və qidalandıran əlavələr vardır;

* Xüsusi olaraq seçilmiş konsistensiyası sayəsində əl üzərində asanlıqla yayılır;

* Tərkibində həlledici yoxdur.

Sifariş üçün: 📲 055 655 03 04

----------------------------------------------------------------------------

Эффективное средство для защиты рук мастеров от нефтепродуктов, сажи, пыли и других вредных веществ - ЧИСТЯЩАЯ ПАСТА ДЛЯ МАСТЕРОВ!

Особенности и преимущества:

* Защищает кожу рук от вредных веществ;

* С максимальной эффективностью удаляет нефтепродукты, смазочные материалы, смолу, пыль и копоть;

* Содержит добавки, которые смягчают и питают кожу;

* С помощью специально подобранной консистенции легко наносится на руку;

* Не содержит растворителей.

Телефон для заказа: 📲 055 655 03 04. .

Посмотреть на Facebook