Back to the list

USTALARIN əlləri üçün TƏMİZLƏYİCİ PASTA!

USTALARIN əlləri üçün TƏMİZLƏYİCİ PASTA!

Ustala əllərinin dərisini neft məhsulları, his, toz çirklənmələri və digər zərərli maddələrdən qorumaq üçün effektiv vasitə.

Özəllikləri və üstünlükləri:

* Əllərin dərisini zərərli maddələrdən qoruyur;

* Neft məh


sulları, sürtgü materialları, qətran, qurum, his və toz çirklənmələrini maksimal effektivliklə təmizləyir;

* Tərkibində əllərin dərisini yumşaldan və qidalandıran əlavələr vardır;

* Xüsusi olaraq seçilmiş konsistensiyası sayəsində əl üzərində asanlıqla yayılır;

* Tərkibində həlledici yoxdur.

Sifariş üçün: 📲 055 655 03 04

----------------------------------------------------------------------------

Эффективное средство для защиты рук мастеров от нефтепродуктов, сажи, пыли и других вредных веществ - ЧИСТЯЩАЯ ПАСТА ДЛЯ МАСТЕРОВ!

Особенности и преимущества:

* Защищает кожу рук от вредных веществ;

* С максимальной эффективностью удаляет нефтепродукты, смазочные материалы, смолу, пыль и копоть;

* Содержит добавки, которые смягчают и питают кожу;

* С помощью специально подобранной консистенции легко наносится на руку;

* Не содержит растворителей.

Телефон для заказа: 📲 055 655 03 04. .

Посмотреть на Facebook