Qablaşma: 500ml

››  Kataloq  ›  Avtomobil kimyası  ›  Təmir üçün vasitələr  ›  Maye açar

Maye açar

Detalların sökülməsini asanlaşdıran vasitə

 

Özəllikləri

● Yivli birləşmələrin derinliyinə qədər nüfuz edərək bərkimiş bolt və qaykaların tez açılmasına kömək edir; 

● Quruyub bərkimiş yağ, his izlərini və bitum çirklənmələrini effektiv şəkildə təmizləyir; 

● Metal hissələri yağlayır və korroziyadan qoruyur; 

● Nəmişliyi aradan qaldırır və mühərrikin işə salınmasını asanlaşdırır; 

● Elektrik avadanlıqlarının hissələrini oksidləşmədən qoruyur; 

● Cəftə mexanizmlərini yağlayır və qoruyur. 

 

İstifadə qaydaları: 

Püskürdücünün Spray/Stream rejimi seçilir.

Vasitə lazım olan detal və birləşmələr üzərinə vurulur.

3-4 dəqiqə təsir etmə müddətinə riayər olunur.

Ehtiyac olduqda vasitə təkrar vurulur.

Xüsusiyyətləri:

Tərkibi: alifatik distillyat, mineral yağ, izoparafin, qatqı paketi.

Saxlama şərtləri: Orijinal qabda günəş şüalarından üzaq,  -30°С; +30°С temperatur intervalında quru yerdə saxlanmalıdır.

Saxlama müddəti: 5 il

 

Fiziki-kimyəvi xassələri: 

● Sarı-qəhvəyi rəngli maye; 

● Alışma nöqtəsi: 49˚С

● Sıxlığı: 0,8 g/sm3 (20˚С);

 

Təhlükəsizlik şərtləri: 

Diqqət: Zəhərli maddə! 

Oddan təhlükəlidir! 

İstidən, qığılcımdan, açıq alovdan uzaq tutun. 

Dəri ilə üzün müddətli təmasdan yayınmaq lazımdır.

Gözə düşdükdə çoxlu miqdarda su ilə yuyulmalıdır.  Zərurət olarsa, həkimə müraciət olunmalıdır.

 
Жидкий ключ

СРЕДСТВO ДЛЯ ДЕМОНТАЖА СОЕДИНЕНИЙ

● Глубоко проникает в резьбовые соединения и позволяет быстро разъединить прикипевшие болты, гайки и т. д. 

● Удаляет битумные, масляные и мазутные загрязнения. 

● Смазывает и защищает металлические детали от коррозии. 

● Вытесняет влагу и облегчает запуск отсыревшего двигателя. 

● Защищает детали электрооборудования от окисления. 

● Смазывает и защищает механизмы замков.

 

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ТЩАТЕЛЬНО ВСТРЯХНУТЬ! 

● Распылите средство на обрабатываемые детали и соединения. 

● Оставьте на 1-2 минуты для воздействия. 

● При необходимости повторите обработку. 

Для достижения наилучшего результата использовать при температуре баллона выше +14˚C. 

Состав: алифатические углеводороды > 30%, нафтеновые углеводороды < 30%, ароматические углеводороды < 15%, ингибитор коррозии < 5%.