Qablaşma: 420ml

››  Kataloq  ›  Avtomobil kimyası  ›  Mühərrik sistemi  ›  Fuel injector cleaner

Benzine Injector cleaner

Benzinlə işləyən mühərriklər üçün injektor təmizləyici

 

Özəllikləri

● İstənilən çirklənmə dərəcəli mühərrik şamlarını təmizləyir

● Yanacaq sistemindəki çöküntüləri aradan qaldırır  

● Tərkibindəki komponentlər katalizatoru təmizləyir

● Yanacaq sistemindən nəmişliyi çıxarir, korroziyanın qarşısını alır, şaxtalı havalarda buz kristallarının yaranmasını əngəlləyir 

● Soyuq işəsalmanı asanlaşdırır və düzgün alovlanmanı bərpa edir  

● Giriş klapanlarını və yanma kamerasını təmizləyir və yanacaq sərfiyyatını azaldır.

 

İstifadə qaydaları: 

  1. Yanacaq doldurmazdan əvvəl yanacaq çəninə boşaldın; 
  2. Yanacaq əlavə etmədən, sonadək işlədin. 

Hər 5 min km-dən bir istifadə olunması məsləhət görülür. 

Bir qab 50-70 litr benzinə hesablanıb. 

 

Xüsusiyyətləri:

Tərkibi: Karbohidrogenlər, üzvi həlledici, C9-C12 n-alkanlar, aromatik birləşmələr.

Saxlama şərtləri: Orijinal qabda günəş şüalarından üzaq,  -30°С; +20°С temperatur intervalında quru yerdə saxlanmalıdır.

Saxlama müddəti: 3 il

 

Fiziki-kimyəvi xassələri: 

● Sarımtıl şəffaf maye; 

● Alışma nöqtəsi: 41˚С 

● Sıxlığı: 0,789 g/sm3 (20˚С);

 

Təhlükəsizlik şərtləri: 

Diqqət: Zəhərli maddə! 

Oddan təhlükəlidir. İstidən, qığılcımdan, açıq alovdan uzaq tutun. 

Dəri ilə üzün müddətli təmasdan yayınmaq lazımdır.

Gözə düşdükdə çoxlu miqdarda su ilə yuyulmalıdır.  Zərurət olarsa, həkimə müraciət olunmalıdır.