Qablaşma: 500ml

››  Kataloq  ›  Avtomobil kimyası  ›  Təmir üçün vasitələr  ›  Əyləc diski təmizləyicisi

Əyləc Diski Təmizləyicisi 

Tormoz mexanizmi və detalları üçün təmizləyici vasitə

 

Özəllikləri

● Tormoz mexanizmlərini effektiv şəkildə təmizləyir, birləşmə detallarının və ABS sisteminin fəaliyyətini bərpa edir; 

● Neft məhsulları, sürtgü materialları, qətran, qurum, əyləc mayesi və yağ qalıqlarının maksimal həll olunmasını təmin edir; 

● Tez quruyur, metal hissələri paslandırmır; 

● Qənaətlidir.

 

İstifadə qaydaları: 

Çirklənmə qatı qalın olduqda, öncə səthi mexaniki yolla təmizləyin. 

● Vasitəni çirklənmiş səthə püskürdün; 

● 1-2 dəqiqə gözləyin; 

● Yumşalmış çirklənməni əsgi ilə təmizləyin; 

● Ehtiyac olduqda prosesi təkrar edin; 

● İşin sonunda təmizlənmiş səthləri qurulayın.

 

Xüsusiyyətləri:
Tərkibi: Üzvi həlledicilər, qlikollar, funksional əlavələr, orqanik komponentlər. 
Saxlama şərtləri: Orijinal qabda günəş şüalarından üzaq,  -30°С; +20°С temperatur intervalında quru yerdə saxlanmalıdır. 
Saxlama müddəti: 5 il
 

Təhlükəsizlik şərtləri: 

Diqqət: Zəhərli maddə! 

Oddan təhlükəlidir! 

İstidən, qığılcımdan, açıq alovdan uzaq tutun. 

Dəri ilə üzün müddətli təmasdan yayınmaq lazımdır.

Gözə düşdükdə çoxlu miqdarda su ilə yuyulmalıdır.  Zərurət olarsa, həkimə müraciət olunmalıdır.

 
Очиститель тормозных механизмов 

● Быстро и эффективно очищает и обезжиривает тормозные механизмы, восстанавливает эффективную работу сцепления и системы ABS. 

● Обеспечивает максимальное растворение отложений нефтепродуктов, смазочных материалов, смол, нагара, тормозных жидкостей и жировых загрязнений. 

● Быстро сохнет, не окисляет металл. 

● Не обладает резким запахом. 

● Применяется для обезжиривания и очистки любых деталей автомобиля. 

● Максимально экономичен в применении.

 

● Толстый слой загрязнений перед применением состава очистить механическим путем. 

● Распылите средство на загрязненные поверхности. 

● Оставьте на 1-2 минуты для воздействия. 

● Протрите обработанную поверхность ветошью. 

● При необходимости повторите обработку. 

● После очистки просушите обработанные поверхности.

Состав: алифатические углеводороды.