Qablaşma: 330ml

››  Kataloq  ›  Avtomobil kimyası  ›  Mühərrik sistemi  ›  Diesel antigel

Diesel Antigel

Dizel yanacağı üçün depressor qatqıları

 

Özəllikləri

● Aşagı temperaturlarda dizel yanacağının keyfiyyətini yaxşılaşdırır; 

● Dizelin donma temperaturunu -45°С-yə qədər salır; 

● Dizel yanacağının yaglama xüsusiyyətini artırır; 

● Tərkibindəki disperqatorun sayəsində yanacaq cənində parafinlərin çökməsinin və bununla da filtrlərin tutulmasınin qarşısı alınır;

● Yanavaq magistralında buz tıxaclarının yaranmasının qarşısını alır;

● Yanacağın keyfiyyətinə əminlik olmadıqda, qışda və havanın temperaturunun kəskin düşəcəyi gözlənildikdə istifadəsi məsləhət görülür.

 

İstifadə qaydaları: 

Yüksək konsentrasiyalı vasitə. 

İstifadə etməzdən əvvəl müsbət temperatura qədər qızdırıb qarışdırmaq lazımdır. 

 Bir qab 200-800 litr dizel yanacağına hesablanıb. 

Xüsusiyyətləri:

Tərkibi: Karbohidrogenlər, aromatik birləşmələr, patentləşmiş qatqı paketi.

Saxlama şərtləri: Orijinal qabda günəş şüalarından üzaq,  -30°С; +20°С temperatur intervalında quru yerdə saxlanmalıdır.

Saxlama müddəti: 3 il

 

Fiziki-kimyəvi xassələri: 

● Şəffaf maye; 

● Alışma nöqtəsi: 64˚С 

● Ərimə temperaturu -21˚С

● Sıxlığı: 0,9 g/sm3 (20˚С);

 

Təhlükəsizlik şərtləri: 

Diqqət: Zəhərli maddə! 

Oddan təhlükəlidir. İstidən, qığılcımdan, açıq alovdan uzaq tutun. 

Dəri ilə üzün müddətli təmasdan yayınmaq lazımdır.

Gözə düşdükdə çoxlu miqdarda su ilə yuyulmalıdır.  Zərurət olarsa, həkimə müraciət olunmalıdır.