Qablaşma: 500ml

››  Kataloq  ›  Avtomobil kimyası  ›  Təmir üçün vasitələr  ›  Maye detal təmizləyicisi

Detal Təmizləyicisi 

Avtomobillərin sökülmüş detallarının yuyulması üçün vasitə

 

Özəllikləri

● Avtomobilin detallarını yağ, qurum, toz çirklənmələrindən tez və effektiv şəkildə təmizləyir; 

● Rəngli və qara metalları korroziyaya uğratmır; 

● Yanacaq sistemi avadanlıqları üçün təhlükəsizdir; 

● Istifadədə qənaətlidir.

 

İstifadə qaydaları: 

 İstifadədən əvvəl silkələyin! 

Çirklənmə qatı qalın olduqda, öncə səthi mexaniki yolla təmizləyin. 

● Vasitəni detalın səthinə püskürdün; 

● 1-2 dəqiqə gözləyin; 

● Yumşalmış çirklənməni əsgi ilə təmizləyin; 

● Ehtiyac olduqda prosesi təkrar edin; 

● Xırda detalları 8-10 saata qədər islatmaya qoymaq olar. 

Xüsusiyyətləri:

Tərkibi: Karbohidrogenlər, üzvi həlledici,  aromatik birləşmələr.

Saxlama şərtləri: Orijinal qabda günəş şüalarından üzaq,  -30°С; +30°С temperatur intervalında quru yerdə saxlanmalıdır.

Saxlama müddəti: 5 il

 

Fiziki-kimyəvi xassələri: 

● Sarı-qəhvəyi rəngli maye; 

● Alışma nöqtəsi: 49˚С

● Sıxlığı: 0,8 g/sm3 (20˚С);

 

Təhlükəsizlik şərtləri: 

Diqqət: Zəhərli maddə! 

Oddan təhlükəlidir! 

İstidən, qığılcımdan, açıq alovdan uzaq tutun. 

Dəri ilə üzün müddətli təmasdan yayınmaq lazımdır.

Gözə düşdükdə çoxlu miqdarda su ilə yuyulmalıdır.  Zərurət olarsa, həkimə müraciət olunmalıdır.

 
Универсальный очиститель деталей 

● Быстро и эффективно очищает детали автомобиля от стойких лаковых, масляных, коксовых и пылевых загрязнений.● Подходит для очистки форсунок дизельных и бензиновых двигателей. 

● Не вызывает коррозии цветных и черных металлов, безопасен для прецизионных пар топливной аппаратуры. 

● Очень экономичен в применении.

 

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ВСТРЯХНУТЬ! 

● Толстый слой загрязнений перед применением состава очистить механическим путем. 

● Распылите средство на загрязненные поверхности. 

● Оставьте на 1-2 минуты для воздействия. 

● Удалите смытую грязь ветошью. 

● При необходимости повторите обработку. 

● Допускается замачивание мелких деталей в составе на срок до 8-10 часов.

Состав: базовый алифатический сольвент, спирт изопропиловый, галогенированные углеводороды, аминофункциональный растворитель, неионогенные ПАВ, смазывающий компонент, ароматические углеводороды.