Qablaşma: 750ml, 5L

››  Kataloq  ›  Professional klining  ›  Döşəmə təmizləyiciləri  ›  Proline Comfort

PROLİNE Neytral

Neytral döşəmə təmizləyicisi
 

Üstünlükləri:

●Yüksək yuyucu və yağ sökücü xassəsi var. Səthə yenilik görüntüsü verir

●Tərkibində az köpüklü səthi aktiv maddələr olduğuna görə həm əl ilə yumada, həm də avtomatik döşəmə yuyan maşınlarda istifadə etmək olar

●Qələviyə həssas olan səthlər ücün uyğundur (linoleum, laminat, parket, rezin səthlər, mərmər)

●Vasitə tam bioloji parcalanandır 

●Tərkibində qələvi yoxdur

 

İstifadə qaydaları:

Əl ilə yuma: konsentrasiya 20qr/10litr su (0,2%). 

Avtomatik yuma: konsentrasiya 20qr/10 litr su (0,2%). 

Çirklənmənin dərəcəsidən asılı olaraq, konsentrasiya 0,2-1% arasında dəyişə bilər.

Fiziki-kimyəvi xassələri: 

●Yaşıl rəngli şəffaf maye; 

●рН – 8-9,5; 

●Sıxlığı: 1,015-1,025 g/sm3 (20˚С);

Xüsusiyyətləri: 

Tərkibi: Distillə olunmuş su, qeyri-ion SAM (> 5%, <15%), komplekson (<5%), funksional qatqılar, suda həll olan həlledicilər

Saxlama şərtləri: -30˚С ; +30˚С temperaturda orijinal qablaşma saxlanılmalıdır. Donmasına yol verilir. Dondugu halda otaq temperaturuna qeder isidilib qarışdırılmalıdır. Saxlama müddəti: 3 il

 

Tövsiyyələr: 

Qida və qida emalı müəssisələrində, o cümlədən süd, ət, balıq emalı, alkoqolsuz və zəif alkoqollu ickilerin istehsalı və başqa muəssisələrdə, habelə , ictimai iaşə, ümumtəhsil və elmi, inzibati qurumlarda, yaşayış-kommunal, məktəb və məktəbəqədər uşaq müəssisələrində, tibbi-profilaktik və sanator-kurort, ticarət və biznes mərkəzlərində, otel komplekslərində, istehsal və anbar yerlərində və məişətdə istifadəsi tövsiyə olunur. Təmizləmə zamanı fərdi müdafiə vasitələrindən istifadə edilməlidir. Dəri və ya selikli qişaya düşdükdə çoxlu miqdarda axar su ilə yuyulmalıdır. Zərurət olarsa həkimə müraciət edilməlidir. Uşaqlardan uzaq tutulmalıdır.