Qablaşma: 20L

››  Kataloq  ›  Professional klining  ›  Döşəmə təmizləyiciləri  ›  Proline Carpet Cleaner

PROLİNE Carpet Cleaner

Xalçaların təmizlənməsi üçün köpüklü vasitə

 

Üstünlükləri: 

● Xalça örtüklərinin müxtəlif çirklənmələrdən təmizlənməsi üçün professional, yüksək konsentrasiyalı köpüklü vasitə

● Təbii və süni liflərin, həmçinin onların qarışığının təmizlənməsi üçün istifadə olunur

● Konsentrat formasında ləkə təmizləyici qismində işlədilə bilər 

● Komponentlərin effektiv kombinasiyası yüksək səviyyəli təmizləməni labüd edir

● Gündəlik təmizləmə üçün tövsiyə olunur, təkrar çirklənmənin qarşısını alır

● Tam quruduqdan sonra səth üzərindən asanlıqla təmizlənir 

● Xoş ətirə malikdir 

 

İstifadə qaydaları: 

İstifadədən əvvəl səth tozsoranla təmizlənməlidir. 

Səthin az nəzərə çarpan hissəsində vasitənin rəng örtüyünə təsiri yoxlanılmalıdır.
Qatılma miqdarı:
Rotor tipli təmizləyici maşınlar üçün: 50-150qr/1L su;

Əl ilə təmizləmə üçün: 50-150qr/1L su;

Tərkibi

Deionizə su, qeyri-ion SAM-ların kompozisiyası (>5%, <15%), aktiv əlavələr, konservant, aromatik əlavə. 

Saxlanma şərtləri: Qapalı qabda -30˚С-dan +30˚С-ə qədər temperaturda saxlamalı. 

Vasitə donandir. Donu acıldıqdan və yaxşı qarışdırıldıqdan sonra öz xassələrini bərpa edir.  

Saxlama müddəti: 3 il

 

Fiziki-kimyəvi xassələri: 

●Sarı rəngli, sitrus ətirli, şəffaf maye; 

●рН – 8-10; 

●Sıxlığı: 1,015-1,020 g/sm3 (20˚С);

 

 

Tövsiyyələr:
Qida və qida emalı müəssisələrində, o cümlədən süd, ət, balıq emalı, alkoqolsuz və zəif alkoqollu ickilerin istehsalı və başqa muəssisələrdə, habelə , ictimai iaşə, ümumtəhsil və elmi, inzibati qurumlarda, yaşayış-kommunal, məktəb və məktəbəqədər uşaq müəssisələrində, tibbi-profilaktik və sanator-kurort, ticarət və biznes mərkəzlərində, otel komplekslərində, istehsal və anbar yerlərində və məişətdə istifadəsi tövsiyə olunur. Təmizləmə zamanı fərdi müdafiə vasitələrindən istifadə edilməlidir. Dəri və ya selikli qişaya düşdükdə çoxlu miqdarda axar su ilə yuyulmalıdır. Zərurət olarsa həkimə müraciət edilməlidir. Uşaqlardan uzaq tutulmalıdır.