PROLİNE Chemicals MMC bir sıra brendlər altında bütün növ daxili yanma mühərriklərində istifadəsi nəzərdə tutulan  donmayan mayelər - antifriz istehsal edir:

Məhsullar QOST: 28084-89 standartlarının tələblərinə cavab verir. 
Əsas tələblər və normalar:
Göstərici Konsentrat -65 -40 Sınaq metodu
Xarici görünüş Şəffaf maye  Şəffaf maye  Şəffaf maye Bənd 4.1
Sıxlıq, gr/sm3 1,100-1,150 1,085-1,100 1,065-1,085 Bənd 4.2 
Kristallaşma temperaturu -35°С (1:1 su) -65°С -40°С Bənd 4.3
Fraksiyalaşma (100-150°С), % 5 40 50  Bənd 4.4
Korroziya (Cu, Al, polad, latun, çuqun) 0,1 gr/m2*sut 0,1 gr/m2*sut 0,1 gr/m2*sut Bənd 4.5 
Köpüklənmə, cm3  30 (1:1 ZnCl)  30 30 Bənd 4.6
Köpüyün dayanıqlığl, san 5 (1:1 ZnCl) 3 3
Rezinlərin şişməsi, % 5 (1:1 su) 5 Bənd 4.7
pH 7,5-11,0 (1:1 su) 7,5-11,0 7,5-11,0  Bənd 4.8
Qələvilik, sm3 10 10 10 Bənd 4.9
Təhlükəsizlik tələbləri: 

Antifrizin əsas komponenti zəhərli maddə olan etilenqlikoldur. 

İnsan orqanizminə təsir dərəcəsinə görə zərəli maddələrin 3-cü sinifinə aiddir. 

Daxilə düşdükdə insan və heyvan üçün təhlükəlidir. 

Belə hallar baş verdikdə dərhal tibbi yardıma müraciət edilməlidir. 

 

Əlaqə

Xəbərlərə abunə ol